Κλήση για φωνητικό ταχυδρομείο από άλλο τηλέφωνο

Εάν προκύψει ανάγκη, μπορείτε να καλέσετε το iPhone σας και να ακούσετε τον τηλεφωνητή σας από άλλο τηλέφωνο. Καλέστε το iPhone σας και περιμένετε να φτάσει ο τηλεφωνητής. Ενώ το χαιρετισμό παίζει, πληκτρολογήστε *, τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφωνητή σας (μπορείτε να τον αλλάξετε από Ρυθμίσεις> Τηλέφωνο) και στη συνέχεια #. Καθώς ακούτε ένα μήνυμα, έχετε τέσσερις επιλογές που μπορείτε να εκτελέσετε ανά πάσα στιγμή:

  • Διαγράψτε το μήνυμα πατώντας 7
  • Αποθηκεύστε το πατώντας 9
  • Επαναλάβετε την αναπαραγωγή πατώντας 4
  • Ακούστε την ημερομηνία, την ώρα και τον αριθμό από την οποία προέρχεται το μήνυμα πατώντας το πλήκτρο 5

Σημείωση: Αν θέλετε να ακούσετε τον τηλεφωνητή σας (στην παραπάνω ρύθμιση) αντί να χρησιμοποιήσετε το Visual Voicemail του iPhone, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 1 όπως θα κάνατε σε ένα τυπικό κινητό τηλέφωνο.